top of page

תודה לך

על שפעלת יחד עם פרויקט ישראל-2024.

התמיכה שלך מאפשרת לנט"ל: נפעי טראומה על רקע לאומי לספק עזרה ראשונה נפשית הכרחית מסביב לשעון, לישראלים החווים טראומה בעקבות אירועי הטרור של 2023, באמצעות קווי תמיכה אנונימיים.

israel.png
כרטיס אשראי
ישראלי
כרטיס אשראי
אמריקאי
earth.png
כרטיס אשראי
אחר
bottom of page